Veure Full Unció Malalts

Aquest Servei de la parròquia atén les persones que per raó de manca de salut, de mobilitat o d’edat avançada no poden participar en les celebracions de la Fe amb la comunitat cristiana. Alguns segueixen vivint a casa seva o d’algun familiar, altres a la residència.

Hem de facilitar que els nostres familiars que es trobin en aquesta situació d’impossibilitat rebin l’acompanyament i els sagraments que els donin la força espiritual que tan necessiten. És una responsabilitat que tenim i un acte de respecte i amor per ells.

Per a les persones que desitgin rebre la Sagrada Comunió d’una manera sovintejada la parròquia ho facilita amb persones que són ministres extraordinaris. Amb una freqüència més espaiada, el mateix mossèn es fa present a les cases. En tot moment s’està a punt per portar el sagrament del Perdó i de la Santa Unció.

Aquest Servei igualment s’ofereix a les persones que estan acollides en la residència, d’acord amb la seva voluntat explícitament manifestada o a petició de la família o dels responsables de la casa. També a la residència en fem una de l’Eucaristia cada tercer dissabte de mes a les 5 de la tarda. Aquesta celebració és oberta a tothom.

Tots sabem que quan, nosaltres mateixos o alguna persona estimada, passem per una malaltia important la debilitat del nostre cos sovint ens desanima i sentim la temptació de la desesperança. La nostra Fe necessita l’ajut dels Sagraments de l’Església, especialment els de la guarició. També quan entrem a l’edat avançada, la malaltia, la soledat o l’experiència de la fragilitat ens fan sentir una més gran necessitat de la força interior.

Aquesta no ha de decaure, per això cal enfortir-la i alimentar-la amb l’acompanyament de la comunitat cristiana i dels sagraments. Si ho hem fet tota la vida, molt més quan comprovem la debilitat del cos i de l’ànima.

Veure Full Unció Malalts