Catequesi Papa Confirmació

La celebració del sagrament de la Confirmació forma part de la iniciació cristiana. Per això l’ha de rebre tot cristià, per tal que la seva identitat cristiana sigui completa.

La parròquia ofereix tres possibilitats per a preparar i rebre la Confirmació:

  1. A la fi del procés complet de Catequesi dels infants, que tenen 11-12 anys (6è curs de Primària. Després de cinc anys de Catequesi).
  2. Després de dos cursos especials de Catequesi dels adolescents, que tenen 14-15 anys (3r i 4t d’ESO).
  3. Sol passar a vegades que els nuvis abans de casar-se o els qui demanen ser padrins en un Baptisme s’adonen que no han rebut el Sagrament de la Confirmació. També hi ha joves o adults que, per les raons que sigui, no han rebut aquest Sagrament que és del tot necessari per completar la Iniciació Cristiana, per tenir el que pertoca a la identitat cristiana. També aquests joves o adults poden preparar-se i rebre el Sagrament de la Confirmació, signe del do de l’Esperit Sant. En aquest cas el poden rebre en la celebració anual a la parròquia, o anar-lo a rebre a la Catedral de Tarragona.

    El padrí o padrina serà el mateix del Baptisme, si és possible. En tot cas ha d’haver rebut el Baptisme, la Confirmació i la Primera Eucaristia i s’ha de comprometre a acompanyar el confirmat en la maduració de la seva fe. La seva situació personal no ha de desdir de la responsabilitat que assumeix.