Catequesi Papa Baptisme 1
Catequesi Papa Baptisme 2

Demanar el Baptisme

  • L’han de demanar els pares, ja que, en la celebració del seu Matrimoni, es van obligar a educar els fills segons la llei de Crist i de l’Església. En aquesta petició s’han de comprometre a l’educació cristiana del seu fill.

    Per una millor preparació del Baptisme cal notificar la intenció de batejar almenys dos mesos abans de la data desitjada.

  • La preparació dels pares i padrins és un pas previ i necessari a la celebració.
    Aquesta preparació, es concreta amb el Mossèn en el moment de fer la inscripció. Hi han d’assistir els pares i, si és possible, els padrins. Els avis són també convidats.
  • Els padrins han de tenir, com a mínim, 16 anys, haver rebut el Baptisme, la Confirmació i la Primera Eucaristia i s’han de comprometre a col·laborar amb els pares en l’educació cristiana del batejat. La seva situació personal no ha de desdir la responsabilitat que assumeixen.
  • Els nens i nenes no batejats que han arribat a l’edat escolar, per a rebre el Baptisme han de participar prèviament de la Catequesi d’infants.
  • Els pares que es troben en situació matrimonial irregular han de tenir un diàleg especial amb el rector de la parròquia.

Celebració del Baptisme d’infants.

Es fa d’acord amb el calendari que per aquest fi té la parròquia i es celebra en l’Eucaristia dominical de la comunitat.

Aquest criteri respon a dues raons. La primera perquè la comunitat reunida pot acompanyar la família que porta un fill/a a batejar, comprometent-se amb ella en l’educació del nou cristià. El ritus d’acolliment té visibilitat i significat si es fa davant de la comunitat cristiana de referència, que és la parròquia. La segona perquè la celebració baptismal adquireix una millor qualitat pel que fa als cants, pregàries, lectures, etc, gràcies a la comunitat que habitualment es reuneix en aquella hora i en aquell lloc.