Lluís Noguero Aguilar, prevere, rector ”in solidum” i moderador

Joan M. Anglès Batet, prevere, rector ”in solidum”.

El seus telefons de contacte :

Mn. Lluis Noguero: 657382263

Mn Joan M. Anglès: 680515241